Alueellinen toiminta/Regionala verksamhet/Regional action

Euroviisuklubilla on muutamilla alueilla omia aluekoordinaattoreita, jotka yhdistävät oman alueensa klubilaiset viisuisten tapahtumien merkeissä. Tarkoituksena ei ole rakentaa kuppikuntia, vaan mahdollistaa viisuisa yhdessäolo kaikille klubilaisille ympäri Suomea.

Viisuilu on kivempaa yhdessä!

Mitä aluekoordinaattori tekee:

 • Järjestää omalla alueellaan Euroviisuklubin nimissä olevia tapahtumia ja muuta yhteistä puuhaa.
 • Kerää viisuklubilaisista oman viisuperheen lähialueiltaan.

Mitä nämä puuhat voivat olla:

 • Pikkujoulut
 • UMK-katsomo
 • Eri maiden viisukarsintojen yhdessä katsominen
 • Esikatselut-tapahtuma
 • Finaalikatsomo
 • Peli-ilta
 • Klubin kisojen katsomot ja yhteisäänestykset
 • Viisukaraoke

  x x x

  OGAE Finland har sina egna regionala koordinatorer i ett fåtal regioner, som kopplar samman klubbmedlemmarna i sin egen region. Syftet är inte att bygga cupklubbar, utan att möjliggöra trevligt samvaro för alla klubbmedlemmar över hela Finland.

  Eurovision är roligare tillsammans!

  Vad den regionala koordinator gör:

 • Anordnar Eurovision Club-evenemang och andra gemensamma aktiviteter i det egna området.
 • Samla ihop klubbmedlemmar från närområdena.

  x x x

  OGAE Finland has its own regional coordinators in a few regions, who connect the club members in their own region. The aim is not to build cup clubs, but to enable pleasant togetherness for all club members all over Finland.

  Eurovision is more fun together!

  What the Regional Coordinator does:

 • Arranges Eurovision Club events and other joint activities in the own area.
 • Gather together club members from the surrounding area

Euroviisuklubin aluekoordinaattoreita ovat/OGAE Finland regionala koordinatorer är/OGAE Finland regional coordinators are:

Lieksa: Martti Heikkinen, ryhmä löytyy Facebookista: Itä-Suomen euroviisuilijat

Oulu: Ari Alavahtola, ryhmä löytyy Facebookista: Pohjois-Suomen Euroviisuilijat

Tampere: Sanna Seurujärvi ja Ilona Tuominiemi, ryhmä löytyy Facebookista:  Tampereen seudun viisuklubilaiset

Turku: Heli Ojala, ryhmä löytyy Facebookista: Turun euroviisuryhmä

Lahti ja lähialueet: Anni Pajunen, ryhmä löytyy Facebookista:  Lahden seudun euroviisuklubilaiset

Seinäjoen seutu: Miia-Maria Kuusisto  ja Liisa-Mari Ojala, ryhmä löytyy Facebookista: Seinäjoen Seudun Euroviisuklubilaiset

Satakunnan seutu: Kai Myllymaa, ryhmä löytyy Facebookista: Satakunnan seudun viisuklubilaiset

Kiinnostaako sinua toimia oman alueesi koordinaattorina? Ota yhteyttä! puheenjohtaja.euroviisuklubi@gmail.com

Aluekoordinaattorin tulee kuulua Euroviisuklubiin ja olla täysi-ikäinen. Euroviisuklubin hallitus käy läpi kaikki ehdokkaat.

Mediayhteydet: puheenjohtaja.euroviisuklubi@gmail.com