Tärkeää: jäsentietojen päivitys

9.12.2019

Olette saaneet viestin päivittää jäsentiedot rekisteriimme. Kun rekisterin jäseniä siirrettiin vanhasta uuteen, kaikki kohdat eivät siirtyneet automaattisesti oikeaan muotoonsa.  Näitä ovat sekä syntymäaika sekä Cardskipperissä käytettävä matkapuhelinnumero. Kun Euroviisuklubissa on yli 800 jäsentä, ei Euroviisuklubi korjaa kaikkien tietoja manuaalisesti, vaan vastuu henkilökohtaisten jäsenrekisteritietojen oikeellisuudesta on nyt jäsenellä itsellään. 

Nämä kaksi edellämainittua tietoa ovat ehdottomat tärkeitä olla oikeassa muodossaan kun ne lähetetään OGAE Internationalille Cardskipperin uusimista varten.

Syntymäaika on oltava muodossa: pp/kk/vvvv 
Tuossa eivät kelpaa pisteet, viivat tms päivän, kuukauden ja vuoden välissä. Vain ja ainoastaan kauttaviiva käy. 

Cardskipperissä käytettävä puhelinnumero tulee olla muodossa +maatunnus numero (Suomessa +358XXXXXXXXX)
Jos haluat että Cardskipperisi tulee ajoissa ensikin kerralla käy korjaamassa nämä tiedot! 

You have got information to update your personal details in "Jäsensivut" members area. When all the members were transferred from the old register to new one, all the details were not automatically transferred correctly. These information were birthday and Cardskipper mobile numeber. We have over 800 members in our club and correcting all the details manually is impossible. Therefore from now on the validity of the personal details is every members own resposibility. 

Those two important details mentioned above should be corrected exactly that way as instructed. This is the information which we send to OGAE International to receive Cardskipper in the mobile. 

Birthday: has to be in form DD/MM/YYYY 
Use ONLY slash between day, month and year.  

The mobile number used in Cardskipper: only +coutrycode mobilenumber is correct form (+XXXXXXXXXX)
If you want to receive your Cardskipper in time - do these corrections!!!

Terveisin, 
Best Regard, 
MIKSU 
pj /president